Het Colosseum
" Zolang het Colosseum, zal er Rome wanneer het Colosseum valt, Rome zal ook vallen, maar wanneer Rome valt, zal de wereld vallen "

Rome
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma

Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma
Natale di Roma Natale di Roma Natale di Roma